Aktivitet 2018

Aktiviteter 2018

 

 

Bemærk at ændringer kan forekomme i årets plan.

 

17. april kl. 19:00 Første aften i skolebigården 2018 hvor vi skal se om bifamilierne har overlevet vinteren. Samt byde nye biavlere velkomne til vores forening, hvor vi fortæller lidt mere om sommerens undervisnings tilbud i biavl.

 

24. april Teori for Begyndere kl. 18:30 i bigården kl. 19:00 for alle.

 

26. maj Hanherreds Biavlerforening er igen i år at finde i Landbonord teltet på dyrskue pladsen kom og se høre og smag

 

5. juni Besøg hos http://www.jammerbugt-biavl.dk/

Bemærk ingen teori undervisning i skolebigården denne aften, i stedet mødes vi ved brokiosken i Aggersund lige syd for broen. Præsis 18:30

Herfra kører vi til Frank´s bigård et par kilometer derfra hvor der blandt andet er opstillet en stadevægt.

Efterfølgende kører vi til Kragholmvej 40, 9690 Fjerritslev hvor Birte og Frank har test bigård samt en masse andre guldkorn for biavlere.

Foreningen er endda budt på kaffe og kage efterfølgende, så I skal blot selv medbringe sommer og godt humør. Vel mødt.

 

12. juni Honning slyngning: Efter undervisning og fratagning af honning i skolebigården kører vi til http://jammerbugthonning.dk/om/index.html

hvor vi igen i år slynger honning og ser om der ikke kan blive en kop kaffe også. Adressen er Oddevej 67, 9690 Fjerritslev

 

Kontakt: Hanherreds Biavlerforening på leif@hanherredbiavl.dk tlf: 96965082 Leif Mortensen Tranekærvej 88, 9490 Pandrup