Hjem

Begynder kursus 2017

 

Vil du være biavler?

Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for

nye biavlere. Du undervises i teori og praksis

henover sommeren af erfarne biavlere.

Undervisningen foregår hver tirsdag aften i

foreningens skolebigård nær Fjerritslev.

Første aften er tirsdag den 2. maj kl. 19:00 Hvor vi håber at byde mange nye biavlere velkommen. Herefter er der teori undervisning næsten hver tirsdag kl 18:30 for begyndere.

Kontakt Bendt Jørgensen, tlf. 20 41 54 80

mail: bendt@hanherredbiavl.dk

evt. anden bestyrelsesmedlem under kontakt.

Gebyr 250kr. for deltagelse i begynderkursus opkræves efter 3. prøveaften. Du får gebyret tilbage såfremt du indmelder dig i foreningen før 1. juli.

 

Har du endnu ikke besluttet dig for at blive biavler, kan det anbefales at besøge siden http://www.blivbiavler.dk/

Hvor der findes en masse videoer om hvad vi som biavler går og laver.

Siden er også fin inspiration for biavlere som allerede er garvede i faget.

 

Det handler om blomster og Bier

Har du begge dele kan du få din hel egen Honning

Det er her Hanherreds Biavlerforening gerne vil hjælpe dig.

Har du bare den mindste lyst til at stifte lidt nærmere bekendtskab med Biavl og Hanherreds Biavlerforening er du altid velkommen til at kigge med i skolebigården en aften.

 

 

Dronningens farvekode

 

Blå Endetal 0 og 5

Hvid Endetal 1 og 6

Gul Endetal 2 og 7

Rød Endetal 3 og 8

Grøn Endetal 4 og 9

 

Husk sundhedsattesten ved køb og salg af bifamilier også når du bare vil flytte dine egne bifamilier.

Da vi desværre i Hanherreds Biavlerforenings område næsten hver år finder udbrud af Ondartet bipest, vil foreningen hermed minde om den lovpligtige sundhedsattest.

For din egen og naboens skyld skal du sikre dig at bierne er synet før flytning.

Find hjælp her:

http://www.winkas.dk/wkwebservices/lister/?wkid=7077&liste=biavlere

 

Begynderkursus 2013

En KÆMPE succes!

se hvor mange glade

nye biavlere.

Successen fortsætter i 2014

Hanherred Biavlerforening har nu budt medlem nummer 50 velkommen i vores forening.

Endelig forår så skal vi se hvor mange nye biavlere som skal igang i 2017.

Vi kigger til bierne første gang 2. maj kl.19:00

Hvor vi byder nye biavlere velkommen.

 

Bi sværme

 

Her er link til lokale biavlere som hjælper med at indfange bisværme.

Sværmhenterlisten

Her et par eksempler på hvordan bisværme ser ud.

Klik påbilledet for at se nærmere.

Kontakt: Hanherreds Biavlerforening på leif@hanherredbiavl.dk tlf: 96965082 Leif Mortensen Tranekærvej 88, 9490 Pandrup