Biblioteket

Hanherreds Biavlerforening har en del litteratur som medlemmerne kan låne.

 

Nielsen, A.Haandbog i biavl 1905

 

G. Holst Jensen Haandbog i biavl 1945 Dansk Biavlerforening

 

von Frisch, Karl Om bierne 1965 Gads Forlag

 

Holm, Eigil Lærebog i biavl, 1. udgave 1985 Eigil Holms forlag

 

Glædel, Niels Et år med bier 1979 Rhodos

 

Lunder, Rolf Håndbok i birøkt (norsk) 1980 Honningcentralen A/L

 

Doolittle m.fl. Vejledning i praktisk biavl Arne Christensens Forlag

 

Svendsen, Birgit Gjeden Grunnleggende miljøfaktorer for praktisk birøkt (norsk) 1980Honningcentralen A/L

 

Kristensen N.S. Ledetråd i Biavl 1929 Danmarks Biavlerforening

 

Allan Beattie og John Svarres 3 tv- programmer Film--DVD--film Biavl for begyndere 2004

 

G. Holst Jensen Fører i Biavl 1950 Fører i Biavls Forlag

 

Margaret Warner Morley Bifolket 1911 Danske Læreres Forlag

 

Torben Nielsen Bogen om Biavl 1976 Clausen Bøger

 

Niels Bolwig Honningbiens Liv 1942 Schønbergske

 

 

Når du som medlem af HanHerreds Biavlerforening får lyst at læse kontakter du

Frank Nielsen på frank@hanherredbiavl.dk eller tlf. 98213060

Kontakt: Hanherreds Biavlerforening på leif@hanherredbiavl.dk tlf: 96965082 Leif Mortensen Tranekærvej 88, 9490 Pandrup