Aktivitet 2013

Forventede aktiviteterne i Hanherreds Biavlerforening 2013

20. april kl.14:00

Første lille kik

Opstart i skolebigården: Så er det tiden vi igen mødes, nemlig Lørdag d.20.april kl.14 Vi skal kun se om bierne har overlevet vinteren samt sikre at de har foder nok. Tag kaffen med Er der nogen som vil feje i skurvognen er de velkomne.


30. april kl. 19:00

Begynderkursus 2013

Kursus nye biavlere: du kan stadig nå det, Hanherreds Biavlerforening afholder igen i år begynderkursus i skolebigården ca. 1 km øst for Fjerritslev ad den gamle banelinie.  Kurset afholdes tirsdage kl. 19:00 første aften 30. april indtil ca. 1. september.  Vi lægger igen i år meget vægt på den praktiske del, og undervisningen tager udgangspunkt i sæsonens arbejde med bierne. Der vil naturligvis også indgå en del teori i kurset, men mest med afsæt i det praktiske arbejde.  Kurset er gratis, alle er velkomne. Mød op og se om det er noget for dig, bislør kan lånes.  Tilmelding til Frank Nielsen tlf.: 98213060 eller mail frank@hanherredbiavl.dk


4. maj kl. 10:00

Besøger vi Nordjysk Biavl og matrielforhandler Poul Sørensen i Hobro

Vi skal ud for at se og høre om en af Poul´s bigårde.

Herefter er der rundvisning i butik - voks smelteriet m.m.

Tilmelding nødvendig senest 30. april. i skolebigården til

Peter Nielsen peter@hanherredbiavl.dk eller tlf: 20235360


7. maj kl. 19:00

Skolebigården

Arne & Birte fortæller om Bien til begyndere kl.18:30


14. maj kl. 19:00

Skolebigården

Birte & Arne fortæller om tavler og rammer til begyndere kl. 18:30


21. maj kl. 19:00

Skolebigården

Johnny vil fortælle om Varroa miden til begyndere kl.18:30


25. maj

FJERRITSLEV DYRSKUE – Dyrskuepladsen, Brøndumvej

Hanherreds Biavlerforening har en stand på dyrskue t(Kig ud og hils på os i teltet)


28. maj kl. 19:00

Skolebigården

Bendt fortæller noget om pladsering af bigården til nybegyndere kl. 18:30


4. juni kl. 19:00

Skolebigården

Erik fortæller om honninghøsten og behandling af honningen kl. 18:30 til nybegyndere.


11. juni kl. 19:00

Skolebigården

Begyndere møder kl.18:30 hvor Peter fortæller lidt om Plantekalenderen. Frank fortæller om Omlarvning

Det sene forår har forsinket honninghøsten, så vi laver lidt om på de planlagte aktiviteter i skolebigården.


Den 11. juni forventer vi at lave aflæggere


Den 18. juni forventer vi at tage honning fra


Den 25. juni forventer vi at omlarve
15. juni kl. 14:00

Sommerudflugt til Ertebølle

Peter har fået en ide om at han kan få kongelig honning, i alt fald er der kongelig lyng tæt på Dorthe`s sommerhus. Det var først på sommeren 2012. Der stod 9 tomme bikasser klar. Peter fandt en god flink bifamilie hjemme, som den lokale bisynsmand synede. Herefter blev den skilt ad, nemlig 1 pollen tavle + 1 fodertavle + 1 tavle hvor der var nylagte æg samt fyldt op med kunsttavler. De blev kørt til Ertebølle. Sent på sommeren kunne Peter konstatere at der var 8 familier som var klar til indvintring, den sidste lavede droner. Ja faktisk nåede de at lave 4 tavler sommerhus honning før de blev fodret.

Det er disse 8 krydsnings familier (hanboer/himmerlændinger) vi skal over for at se hvad de er blevet til.

Vi starter med kaffen kl.14 herefter er der 1/2 times vandretur for at se på trækkilder i området.

Vi tager en kig til nogen af bierne for at se om vi har vurderet trækkilder ligesom bierne har det.

Limfjorden og svømmepølen i sommerhuset er til fri afbenyttelse dagen lang (husk badetøj)

Vi starter grillen til aften, hvor Peter har lovet at skaffe diverse kyllinge produkter.

Dagen er for alle medlemmer af Hanherreds Biavlerforening med familie.

Medbring: bidragt-drikkevarer til aftensmaden-godt vejr og højt humør.

Tilmelding til Peter   peter@hanherredbiavl.dk eller tlf. 20235360


18. juni kl. 19:00

Skolebigården

Johnny kommer for at fortælle om biernes sværmning til begyndere kl. 18:30

Det sene forår har forsinket honninghøsten, så vi laver lidt om på de planlagte aktiviteter i skolebigården.


Den 11. juni forventer vi at lave aflæggere


Den 18. juni forventer vi at tage honning fra, Efter følgende honning slyngning med smagsprøve hos Peter på Oddevej 67 Klim 9690 Fjerritslev, medbring selv kaffe.


Den 25. juni forventer vi at omlarve


23. juni kl. 14:00

Vægtstade & testbigården på Kragholmvej 40, 9690 Fjerritslev.

Søndag den 23. juni kl. 14:00 afholdes der møde hos Frank, Kragholmvej 40, 9690 Fjerritslev.


På mødet vil Asger Søgaard Jørgensen fortælle om Danmarks Biavlerforenings forsøgsarbejde

– der vil være særligt fokus på resultaterne af pollenindsamlingerne fra projektet om biernes fødegrundlag.

Desuden vil vi orientere om Danmarks Biavlerforenings vægtstader og honningmeteret.

Asger Søgaard Jørgensen har været mangeårig leder af Danmarks Biavlerforening og har en kolossal viden indenfor bier og biavl.

Programmet:

Frank fortæller om arbejdet med vægtstadet og testbigården.

Asger Søgaard Jørgensen, Danmarks Biavlerforening, fortæller om forsøgsarbejdet og projekt ”Biernes fødegrundlag”.

Som ekstra bonus gæster Eli Åsen os fra Norge. Eli Åsen er Organisationskonsulent i Norges Birøkterlag og arbejder med «rekruttering, informasjon, aktiviteter og arbeid i lokal- og fylkeslagene og økologisk birøkt”.

Vi håber at vi kan lokke Eli til at fortælle lidt om biavl i Norge.

Vi håber også at vejret arter sig så vi kan være udendørs.

Mødet annonceres i næste nummer at TfB, så vi regner med at der kommer biavlere fra naboforeningerne.

I er alle velkomne, men af hensyn til kaffebrygningen vil vi gerne i melder jer til ved Frank senest den 20. juni.


Ps: hvis nogen har lyst til at bage en kage så ville det også være velkomment.

Pps: I må også gerne medbringe egen havestol :-)

Frank25. juni kl. 19:00

Skolebigården

viser vi hvordan man kan lave en aflæggerfamilie.

Frank fortæller begyndere om Dronningeavl samt aflæggere kl. 18:30

Det sene forår har forsinket honninghøsten, så vi laver lidt om på de planlagte aktiviteter i skolebigården.


Den 11. juni forventer vi at lave aflæggere


Den 18. juni forventer vi at tage honning fra


Den 25. juni forventer vi at omlarve
29. juni

Honning-Jordbær dag


2. juli kl 19:00

Skolebigården

viser vi hvordan man kan tilsætte vi en uparret dronning i aflæggerfamilien.

Frank og Peter fortæller lidt om honning emballage og salg af honning kl. 18:30 til begyndere.


9. juli kl 19:00

Skolebigården

Erik vil fortælle begyndere om pollen og nektar kl. 18:30


16. juli kl 19:00

Testbigård. (møde op på Kragholmvej 40, 9690 Fjerritslev)

Frank har en af Danmarks Biavlerforenings testbigårde, hvor dronninger fra de danske dronningavlere afprøves.

Vi ser hvordan de forskellige dronninger har udviklet sig og Frank vil fortælle om den forbrugertest der gennemføres.

Resultatet af sidste års test kommer i TfB i maj udgaven.


23. juli kl 19:00

Skolebigården

Bendt kommer for at fortælle begyndere om Bivoks kl.18:30


30. juli kl. 19:00

Skolebigården

Leif og Torben vil fortælle begyndere om flytteregler og CBR kl.18:30


6. august kl. 19:00

Skolebigården

Leif og Torben fortæller begyndere om Bisygdomme kl. 18:30


13. august kl. 19:00

Skolebigården

Per vil fortælle begynder om egenkontrol kl. 18:30


20. august kl. 19:00

Skolebigården

Per fortæller begyndere om indvintring af bierne kl. 18:30


27. august kl. 19:00

Besøg hos lyngbierne.

Vi mødes i skolebigården kl. 19:00 og kører til Erik´s Bigård for at se om lyngen blomstrer, giver den honning i Erik´s lavnormal rammer? Husk kaffen som vi nyder i grøftekanten hvis vejret tillader det, ellers kører vi tilbage til skolebigården.31. august - 1. september

Honning festival Jesperhus blomsterpark.


3. september kl.19:00

Desværre den sidste aften skolebigården har åbent hver tirsdag denne sommer :-(

Vi skal have varroa behandlet bifamilierne, der vises/fortælles om flere forskellige metoder.


5. november Kl. 19.00 

Hanherreds B.F. afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. november Kl. 19.00 på Herregården Bratskov

Fredensdal 8, 9460 Brovst.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Se evt. vedtægter http://hanherredbiavl.dk/om/vedt-gter.html16. november kl.14:00 

Oxalsyre drypning i skolebigården 16. november kl.14:00

Kom ud for at se hvordan man gør.

Der kan købes færdig blandet oxalsyre, husk at medbringe egnet emballage.

Bedst med glas emballage, erfaringsmæssigt er det ikke alt plast som kan holde til oxalsyren.