Set & sket 2016

Set & Sket i  Hanherreds Biavlerforening 2016

Mirabel

1. januar

Ja det er sådan en rar dag at komme lidt rundt i bigårdene. Der er jo forhåbentlig ikke meget at lave der.

Men jeg havde valgt at samle varroa indskud sammen denne dag. Ja jeg var jo helt sikker på at der var næsten ingen varroa nedfald, for der har jo ikke været til at finde nogen hele sommeren.

Men selvfølgelig har jeg oxalsyre dryppet som alle anbefaler, så jeg tænkte at det kunne være rart at vide om der så også var nogen varroa, derfor indskud under nogen af dem.

Hermed nedfald efter 20 dage.

2 stader her hjemme i Klim 70 og 800

2 stader som har været på lyng i Bulbjerg 110 og 40

2 af sommerens sværme fanget i klim og Bejstrup står nu på Klim bjerg 280 og 160

3 stader v sommerhus i Ertebølle 60 og 900 og 500

HVAD KAN VI SÅ LÆRE AF DET? Ja jeg er da overrasket over så mange varroa, ja nærmest lidt forskrækket. Men modsat må jeg da sige at jeg er rigtig glad for at jeg fik behandlet, ellers er det helt sikkert gået galt om ikke før så til sommer.

Peter Nielsen


Den mørke tid

Er du ven med Danmarks Biavlerforening?

Danmarks Biavlerforening er på Facebook, og antallet af personer, som følger Facebookgruppen vokser hurtigt. Er du en af dem? www.facebook.com/danmarksbiavlerforening


Har du besøgt www.blivbiavler.dk Hvor der findes en masse videoer om hvad vi som biavler går og laver.


15. marts

Forår i luften


tarmen tømmes


vand hentes


pollen hentes


10. april

Så er der forår i luften, bierne arbejder flittigt i mirabel træerne..........................................................................


13. april

Bestyrelses møde afholdt. Bi-årets planlægning er i fuld gang.

Bland bestyrelses medlemmer forlyder det at ingen har mistet mere end en enkelt bi familie i vinterens løb.


26. april

Første aften i skolebigården - trods det kolde og regnfulde vejr pænt fremmøde. Vi opgav at kigge til bierne og nøjedes med kaffe i skurvognen. Peter havde fødselsdag - derfor kagemand. Wenche havde også bagt, så vi klarede den. Håber på bedre vejr næste tirsdag.


Bendt lavede statistik på udvintrede familier, læs herom på vores nye facebook side søg efter:

                                                      Hanherreds biavlerforening 21. maj.

Fjerritslev dyrskue.

Hanherreds Biavlerforening i Landbonord teltet.


31. maj

Fodbold holdet på V. Thorup stadion klar til at hjælpe med at indfange bisværmen.
21. juni. Årets højdepunkt i skolebigården er nået. I aften slynger vi årets første Honning.
Fra skolebigårdens 5 bistader fik vi slynget 122kg. + ca. 6 bøtter hvor de nye biavlere i vores forening hver fik en smagsprøve med hjem som velkomst til foreningen.

Hanne som startede som biavler sidste år og derfor fik hendes første bi bifamilie af foreningen sidste efterår, står stadig i skolebigården. Det var jo en lille familie, men alligevel fik Hanne ca. 14 kg. Honning med hjem.

Herefter var der kaffe på terrassen hvor vi spiste alt den Honning vi lystede, med boller under:-)
8. juli. Så har vi allerede efterårs storm og biavleren har ikke sørget for læ til sine bistader:-(

16. juli. Så er der bi sværme og Jess skal ha lov at klippe hans egen sværm ned og ryste den ud foran bistadet.

Jess er en af vores 5 helt nye biavlere i foreningen i år.

18. juli.

Besøg hos Vesthimmerlands Biavlerforening.

Omkring 15 medlemmer havde fundet vej til V. Hornum hvor Vesthimmerland Biavlerforening har deres nye foreninglokaler. Kommunen har stillet den gamle børnehave til rådighed for foreningen, hvor der også er blevet plads til mjøderiet, ja om det så er sikkerheden er der styr på det, i form af faldsand i bigården uden for, om det er for biernes skyld eller det er biavlerne som skal falde sikkkrt meldte historien ingenting om.

Han Herreds Biavlerforening vil gerne takke for gennemgang af bistader, kaffe og Honning mad og ikke mindst smags prøver på mjød.
28. november

Generalforsamling

Hanherreds B.F. afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 28. november Kl. 19.00 på

Herregården Bratskov Fredensdal 8, 9460 Brovst.

Der var ny valg af Wenche Korgaard til bestyrelsen samt genvalg af Peter Nielsen

Suppleanter blev Jens Rom og Jess Nielsen

Rivisorer blev Arne Søndergaard og Lars Sørensen

18 medlemmer var fremmødt på generalforsamlingen. Vi har budt 5 nye biavlere velkommen i foreningen i 2016.

Desværre har året budt på en elendig honning udbytte grundet vejret.


17. december

Grundet misforståelser og sygdom kunne mødet i skolebigården vedr. oxalsyredyp desværre ikke gennemføres som planlangt den 10/12.

Vi i bestyrelsen beklager naturligvis det skete.

Vi forsøger derfor igen næste lørdag kl. 10.00 i skolebigården.

Til stede fra bestyrelsen vil være Peter og Jens.

af formand Leif


Og det lykkedes at gennemføre årets sidste og vigtigste gøremål.


Tarm tømning
Pollen bukser
Vand hentes
V.Thorup stadion