Set & sket 2014

Set & Sket i  Hanherreds Biavlerforening 2014

Varroa indskud nr.2
Varroa indskud nr.3

3. januar 2014

Varroa tælling


Så er der gået 14 dage efter min oxalsyre behandling, varroa indskuddet har været under 3 familier og det er tid for optælling.

Efter bedste evne, med briller og ekstra lys har jeg fundet 1 mide på bakke 1 ---- 1 mide på bakke 2 ----- og 0 mider på bakke 3

Så er spørgsmålet jo om oxalsyren ikke har virket eller jeg er så heldig at have en meget lav forekomst af mider.

Peter Nielsen   
Varroa indskud nr.1

11.-12. januar 2014

Ole Andreasen

Soltau, Tyskland


I weekenden 11.-12. januar 2014 var jeg med en bustur til Soltau, Tyskland, arrangeret af Danmarks Biavler Forening. Målet for turen var den årlige Soltaur Grossimkertag. Det er en stor messe som de tyske erhversbiavlere arrangerer hvert år.

Bussen afgik fra Skanderborg lørdag morgen kl. 8.00 og samlede biavlere op fra det sydlige jylland og sjælland på vejen sydover. Første stop var hos en hobbybiavler med 20 familier, som boede lige syd for grænsen, Ole Andreasen. Han talte dansk og kunne fortælle om forskelle mellem DK og DE. Der er ca. 80.000 biavlere i Tyskland og der er store forskelle på hvordan de driver biavlen i sydtyskland og nordtyskland. Nyt for mig var at lavnormal er det samme som Deutscher Normal Mass og er meget udbredt i Tyskland. Ole Andreasen var meget gæstfri og et interessant møde. Han havde i øvrigt for 25 år siden undervist på gymnasiet i Fjerritslev et enkelt år. Herefter kørte vi til Soltau, som ligger 240 km syd for grænsen. Her var der foredrag af 2 Tyske erhvervsbiavlere.

Den første var wolfgang Stöckmann   http://www.meinhonig.de/startseite/ som havde 1.000 bifamilier. Man fik hurtigt indtryk af at han var en rigtig dygtig biavler, han var 3. generation som levede af biavl.

Han var stadig fascineret af kubebiavlen som bedsteforældrene havde drevet.  Bierne blev flyttet på lastbil og læsset med kran. De stod i Sydtyskland om vinteren for at forlænge sæsonen. Og her var de første bestøvningsopgaver æbler og kirsebær.  Indtægterne var bestøvning og sortshonninger, herunder lindehonning, kastanjehonning, kornblomsthonning, lyng. Han havde bl.a. et aftale med et gods på Lolland om bestøvning af kløver. Og kom ellers i hver sin retning fra sin bopæl op til 600 km. Han havde lige bestilt en ny specialbygget lastbil med hænger så han i den kommende sæson kunne flytte 280 bifamilier ad gangen. Han havde hele tiden fokus på at blive dygtigere og benyttede Liebigs minimumslov. Det er det du er dårligst til som afgør dit udbytte. Se Billede

Næste foredrag var Horst Nette som var 4. generation. Han havde ”kun” 150 bifamilier. Men flyttede rigtig meget 40.000 km blev det til om året. Også han startede sæsonen sydpå med bestøvning og dermed sortshonninger. Han havde 50 familier med når han flyttede og havde således 3 bigårde med 50 i hver. Al honningen blev solgt direkte ved stalddøren og på markeder. Han var rigtig dygtig til at få en bod til at så flot og indbydende ud. Han havde indrettet en salgsvogn. Han havde ikke jobs ved siden af. Han berettede om lyngpladsen, som var et militærområde, hvor der ikke var adgang. Ingen mulighed for at se lyngen inden. Man fik anvist en bestemt plads, fik et vindue på 3 dage til at stille bierne ind. Efter 14 dage fik man en dag hvor man kunne tilse bierne, efter yderligere 14 fik man et vindue på 3 dage hvor bierne skulle hentes. For at undgå at bierne sultede ihjel de år uden lyngtræk brugte han stødt melis, bierne tager det kun hvis der er brug for det.

Lørdag aften var hyggeligt socialt samvær, snakken gik lystigt til ud på natten.

Søndag var der besøg på den store biavlsudstilling, flere store forhandlere fra Tyskland udstillede endvidere var Swienty tilstede med en stor stand. Herudover producenter som Lyson, Paradise Honey, Carl Fritz m.fl.

Her var alt til biavlen. Der kunne man hurtigt bruge en formue hvis ikke man lod muldvarpen blive i lommen.

Samtidigt var der en stor aula hvor der var forskellige foredrag, der var 600 pladser og der var absolut ingen ledige pladser. Jeg hørte 2 spændende foredrag, mit tyske var lidt rustent når de talte for hurtigt, men lidt fik jeg da fat i. Det første var en forsker fra biinstituttet i Celle som viste en række tidlige tegn på virus i familien. Det er ikke først når der er forkrøblede vinger, det kan spottes langt tidligere. Det andet foredrag var om bogskorpionen som lever af møl og varoamider. Her er et link hvor den kan ses http://www.youtube.com/watch?v=qkdrRuWmbm4 , der er nok lidt endnu inden vi kan købe dem på nettet. Men spændende er det.

Omkring kl. 14:00 gik turen hjemad. Det var en rigtig spændende tur.

Frank Nielsen
horst nette
Liebigs minimumslov

14. - 16. februar 2014

Biavlskonferencen i Odense


Frank skriver: en lille beretning fra Biavlskonferencen i Odense


Jeg har været til den årlige Biavlskonference og generalforsamling i Danmarks Biavlerforening som løb af stabelen fredag, lørdag og søndag.

Fedag eftermiddag  var der en workshop med mere end 50 deltagere omkring presning af honning. Jeg nåede desværre ikke selv frem men det var en stor succes. Der er nok ingen tvivl om at presselogen får flere og flere medlemmer :-).


Fredag aften var der sammen med Avlerringen et meget spændende foredrag af Joachim de Miranda som arbejder i Sverige med avl af bier som har mere tolerance overfor virus.


Lørdag og Søndag var der kursus for yngre biavlere. Der var kun plads til 40 deltagere så 15 måtte desværre på venteliste. Det er et populært kursus som ligger forlængelse af de begynderkuser som foregår i lokalforeningerne.


Om lørdagen var der også konferencen, hvor 200 tilhører fandt vej. Der var en række spændende foredrag. Hvorfor dør bierne var dagens første foredrag, hvor foredraget koncentrerede sig om neonikotionoiderne og påvirkningen af bierne. Herefter var der en repræsentant fra en af leverandørerne af sprøjtemidler som fortalte om hvordan de så verden.


Om eftermiddagen var der flere foredrag om avl af resistente bier overfor varomider samt avl af tolerante bier overfor virus. Der foregår et meget spændende arbejde.


Per Kryger, Ole Kilpinen og Flemming Vejsnæs orienterede om de projekter som de hver især havde fået tilskud til af de nationale EU støttede biavlsprogram.


Endelig afsluttede Anette Brun Jensen dagen med et levende foredrag om mulighederne for at udnytte dronelarver/pupper som fødevarer.


Alt i alt en meget spændende dag som varmt kan anbefales hvis man har lyst til at lære noget nyt om biavl.


Om aftenen var der underholdning, men jeg var på det tidspunkt til generalforsamling i Dronningavlerforeningen.


Derefter var der hyggeligt samvær med ost og rødvin m.v.  Selvom jeg selv synes jeg holdt godt ud ( til 01:30) så gik de sidste først til ro kl. 4:00.


Søndag var der generalforsamling i DBF, hvor de delegerede repræsenterede mere end 4.000 medlemmer. Herudover var der mange gæster. Den vil jeg ikke skrive så meget om, der kommer et referat i Tidskrift for Biavl. Men blot fortælle at Jens Sprogel, Hjørring, Erling Atzen, Rømø og Bo Brebøl, Møn blev valgt til bestyrelsen. Mens Inge-Lise Balken, Benny Gade og undertegnede jo takkede af.


Men en spændende weekend, jeg synes I skulle overveje deltagelse næste gang.... 

af:Frank Nielsen13. april 2014

Første kik i skolebigården


Så fik vi kigget til bierne i skolebigården.


Desværre var der to familier, som ikke havde klaret vinteren. Vi fik snakket om hvad med rammerne,  om hvordan stadet rengøres, så der igen kan komme en ny familie i boligen.


Der var også et par stykker som trængte til lidt foder.


Herefter kørte vi ud til Peter for at kigge på rammeklargøring. Vi fik set forskellige loddeapparater og drøftede forskellige fif i forbindelse med isætning af voksen.


Da vi var færdige nød vi Dorthes kaffebord, alt imens snakken gik lystigt


Tak til Dorte og Peter for at vi kunne være der, det var en god eftermiddag.


PS: på vejen ud til Peter kom vi forbi denne mark med blomstrende raps - foråret er lige om hjørnet

af: Frank Nielsen


Rapsmarken

24. maj

FJERRITSLEV DYRSKUE

Så fik vi lavet en flot stand på Fjerritslev dyrkue.

Hanherred Biavlerforening var igen i år skuets største udstiller målt på antal medbragte dyr.

Desværre lykkedes det heller ikke i år at få en ærespræmie til dronningen.

Men dagen bød på fint vejr og masser af interresse for vores udstilling.

Fjerritslev dyrskue 2014

3. juni

Årets første Honning blev slynget fra skolebigården samt prøve spist.

hos Dorthe & Peter i Klim


10: juni Frank fortalte og demonstrede

omkring det spændende emne

at lave lave sine dronninger selv.


1. juli

Besøg hos Himmerlandske Bier v/ Ivan B. Nielsen

Alt imens vi venter på at fotografen fremkalder et par billeder fra en lærerig aften hos Ivan kan det anbefales at kigge nærmere på http://www.himmerlandske-bier.dk/index.php/da/

Aftenen bød på nærmest alt en biavler kan tænke sig. Vi så  slynge linien for den større biavler. Ivans værksted bød på mange tips og triks til gør det selv folket.

Vi så hvordan man bruger den brugte is bøtte til at fodre bierne med. Herlig undskyldning for at købe mere is:-)

Sidst men ikke mindst fik vi en god snak om dronningeavl også her øste Ivan velvilligt af sin erfaring. Vi fik triks til mærkning af dronningen med meget meget mere.

Kort sagt en lærerig aften for alle.

15.juli var vi på besøg hos Arne Søndergaard

Arne har en nedlagt landbrugs ejendom i Husby som han har indrettet til biavlen. Arne er den patentlige biavler og gør det selv manden. Her kunne vi lære rigtig meget om hvordan Arne genbruger snart sagt alt.

Hjemmelavet solvokssmelter, lågpåsætter, genbrug af gamle frysere til opbevaring af honning og tavler for blot at nævne nogen af opfindelserne vi så.

 

Arne bød velkommen
Trængsel for at se de store bifamilier
solvokssmelter
Lågpåsætter
Overfyldte bistader

12. august Besøg hos Wenche og Henning Korgaard

Besøget hos Wenche som er biavler på 3. år. bød på en historie om at Henning ikke rigtig syntes om at de skulle have bier, men hvad er sket? Jo nu er det lige før Wenche ikke kan få lov at hjælpe mere :-)

Wenche og Henning er altid gode for en historie og ikke bange for at fortælle om alle de fejl og erfaringer som de har gjort sig med biavlen.

Det er lige fra historien om at bistaderne stod forkert, der var for lidt plads bag dem og flyvesprækken var lige der hvor man skulle gå. Det var historien om hvordan en dør var gået op til slyngerummet efter endt slyngning. Det tog vist flere dage før bierne opgav at komme der ind igen:-)

Historien om Wenche´s første bistade skal også frem, hun købte den vist ret billigt, en gammel renoveret trugstade, for der var ikke andre som var interresserede p.g.a. farven. Den blev straks døbt "The pink lady"

Vi siger jer tak for besøget og ikke mindst tak for den alt for store kagebord.Frank skriver 7. september om spændende observation


Billede fra en familie hvor både mor og datter går. Billedet er taget den 27. august. Allerede den 8. juli så jeg både mor og datter i familien.

Jeg er spændt på om de begge stadig er i familien til foråret.Klik på billedet for at vise den i stor version

så kan du se begge dronningerThe pink lady yderst til venstre
To dronninger
Slyngerummet

26. november Kl. 19.00


Hanherreds B.F. afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 26. november Kl. 19.00 på Herregården Bratskov.

Der var fremmødt 25 medlemmer til generalforsamlingen.

Beretning og regnskab blev aflagt og godkendt uden spørgmål.

7 nye medlemmer er kommet til i 2014. Foreningen har nu 51 medlemmer.

Regnskabet udviste et mindre underskud på 688kr.

Birte og Peter blev genvalgt til bestyrelsen.

Herefter fortærede medlemmerne 2 stk. pålægskagemænd.

Aftenen afsluttedes med 2-300 billeder fra biåret 2014.


13. december 2014


En god varroamide er en død varroamide.


Oxalsyrebehandlingen er både den mest effektive og den vigtigste af alle behandlingerne. Der kan selvom der er bekæmpet i årets løb være rigtig mange mider i familien.

Vi ser hvert år bifamilier som har hentet mider efter sensommerbehandlingen. Det er således også tilfældet i en af bifamilierne i skolebigården. Se billederne.

Der er nok i omegnen af 500 mider i den som havde rigtig stort midenedfald, mens en af dem havde stort set ingen.


Få det nu fixet :-)

Klik på billderne for lettere at kunne tælle miderne

Er du i tvivl om hvordan man gør, så klik engang her VARROA.DK

Frank´s jule opskrifter afprøvet 26/12-2014


    Hjemmelavet kanelis serveret på en bund af appelsinskiver. Appelsinskiverne er marineret i et par timer med saften fra 2 appelsiner og ca. 1,5 dl honning kogt i 20 min.    Mandler med honning og kanel. En stor kop mandler i en skål, en spiseskefuld honning, en teskefuld kanel. 2 min. i mikrobølgeovnen, rør rundt og 2 min. mere så er de færdige.    Og endelig de brunede kartofler. Her er honning og kun honning det eneste rigtige :-)Glædelig jul og et rigtig godt nytår.