Biblioteket

 Hanherreds Biavlerforening har en del litteratur som medlemmerne kan låne.


Nielsen,  A.Haandbog i biavl  1905


G. Holst Jensen  Haandbog i biavl  1945  Dansk Biavlerforening


von Frisch, Karl  Om bierne  1965  Gads Forlag


Holm, Eigil  Lærebog i biavl, 1. udgave  1985  Eigil Holms forlag


Glædel, Niels  Et år med bier  1979  Rhodos


Lunder, Rolf  Håndbok i birøkt (norsk)  1980  Honningcentralen A/L


Doolittle m.fl.  Vejledning i praktisk biavl  Arne Christensens Forlag


Svendsen, Birgit Gjeden  Grunnleggende miljøfaktorer for praktisk birøkt (norsk)  1980Honningcentralen A/L


Kristensen N.S.  Ledetråd i Biavl  1929  Danmarks Biavlerforening


Allan Beattie og John Svarres 3 tv- programmer  Film--DVD--film  Biavl for begyndere  2004


G. Holst Jensen  Fører i Biavl  1950  Fører i Biavls Forlag


Margaret Warner Morley  Bifolket  1911  Danske Læreres Forlag


Torben Nielsen  Bogen om Biavl  1976  Clausen Bøger


Niels Bolwig  Honningbiens Liv 1942  SchønbergskeNår du som medlem af HanHerreds Biavlerforening får lyst at læse kontakter du

Frank Nielsen på frank@hanherredbiavl.dk eller tlf. 98213060