Hjem

2022


Sæsonstart

Start af foreningsaftener i skolebigården.
Vi afholder "Standerhejsning" eller sæsonstart i skolebigården
tirsdag d. 10. maj, kl. 19.00.
Og håber at mange af foreningens medlemmer vil deltage,
så vi kan ønske hinanden en god sæson.


Lars Bo Christensen

Mail: larsbo@hanherredbiavl.dk


Det handler om blomster og Bier

Har du begge dele kan du få din hel egen Honning

Det er her Hanherreds Biavlerforening gerne vil hjælpe dig.

Har du bare den mindste lyst til at stifte lidt nærmere bekendtskab med Biavl og Hanherreds Biavlerforening er du altid velkommen til at kigge med i skolebigården en aften.Dronningens farvekode


Blå Endetal 0 og 5

Hvid Endetal 1 og 6

Gul Endetal 2 og 7

Rød Endetal 3 og 8

Grøn Endetal 4 og 9


Husk sundhedsattesten ved køb og salg af bifamilier også når du bare vil flytte dine egne bifamilier.

Da vi desværre i Hanherreds Biavlerforenings område næsten hver år finder udbrud af Ondartet bipest, vil foreningen hermed minde om den lovpligtige sundhedsattest.

For din egen og naboens skyld skal du sikre dig at bierne er synet før flytning.

Find hjælp her:

http://www.winkas.dk/wkwebservices/lister/?wkid=7077&liste=biavlere


Begynderkursus 

En KÆMPE succes!

se hvor mange glade

nye biavlere.Endelig forår 2018

Begynder kursus 


Vil du være biavler?

Går du med en lille drøm om din egen honning eller større æbler i haven er biavl sikkert noget for dig.

Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for nye biavlere.

Du undervises i teori og praksis

henover sommeren af erfarne biavlere.

Undervisningen foregår hver tirsdag aften i

foreningens skolebigård nær Fjerritslev.


Hvor vi håber at byde mange nye biavlere velkommen. 

Kontakt Lars Bo, tlf. 21 44 62 88

mail: larsbo@hanherredbiavl.dk

evt. anden bestyrelsesmedlem under kontakt.


Har du endnu ikke besluttet dig for at blive biavler, kan det anbefales at besøge siden http://www.blivbiavler.dk/

Hvor der findes en masse videoer om hvad vi som biavler går og laver.

Siden er også fin inspiration for biavlere som allerede er garvede i faget.


Bi sværme


Her er link til lokale biavlere som hjælper med at indfange bisværme.

Sværmhenterlisten

Her et par eksempler på hvordan bisværme ser ud.

Klik påbilledet for at se nærmere.