Hjem


Generalforsamling, tirsdag den 7. november kl. 18.30

i Riddersalen på Bratskov, Fredensdal 8, 9640 Brovst. 
DAGSORDEN. 


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Regnskab.

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent for 2024 - 2025

5. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest d. 2. november

6. Valg af formand - Lars Bo er på valg. 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer - Helle Bojesen og Bente Kjærgaard er på valg. 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen - Kaj Brander er på valg og der skal findes endnu en suppleant. 

9. Valg af to revisorer. 

10. Evt. 


Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt godt at spise og drikke. 


Vi i bestyrelsen, håber på god deltagelse. 


Venlig hilsen


Bestyrelsen i Hanherred Biavlsforening
Er der spørgsmål til andet i forbindelse med foreningen, kan du kontakte formanden, 

Lars Bo Christensen på mail: larsbo@hanherredbiavl.dk  

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.