Aktivitet 2018

Aktiviteter 2018Bemærk at ændringer kan forekomme i årets plan.


17. april kl. 19:00 Første aften i skolebigården 2018 hvor vi skal se om bifamilierne har overlevet vinteren. Samt byde nye biavlere velkomne til vores forening, hvor vi fortæller lidt mere om sommerens undervisnings tilbud i biavl.


24. april Teori for Begyndere kl. 18:30 i bigården kl. 19:00 for alle.


26. maj Hanherreds Biavlerforening er igen i år at finde i Landbonord teltet på dyrskue pladsen kom og se høre og smag


5. juni Besøg hos http://www.jammerbugt-biavl.dk/

Bemærk ingen teori undervisning i skolebigården denne aften, i stedet mødes vi ved brokiosken i Aggersund lige syd for broen. Præsis 18:30

Herfra kører vi til Frank´s bigård et par kilometer derfra hvor der blandt andet er opstillet en stadevægt.

Efterfølgende kører vi til Kragholmvej 40, 9690 Fjerritslev hvor Birte og Frank har test bigård samt en masse andre guldkorn for biavlere.

Foreningen er endda budt på kaffe og kage efterfølgende, så I skal blot selv medbringe sommer og godt humør. Vel mødt.


12. juni Honning slyngning: Efter undervisning og fratagning af honning i skolebigården kører vi til http://jammerbugthonning.dk/om/index.html

hvor vi igen i år slynger honning og ser om der ikke kan blive en kop kaffe også. Adressen er Oddevej 67, 9690 FjerritslevTil medlemmerne af Han Herreds Biavlerforening.

Vi er startet i skolebigården efter en velfortjent sommerpause med god varme. Her følger et par rettelser og tilføjelser til programmet.

Temaet Varroabekæmpelse i praksis er flyttet til tirsdag den 7. august. Der på diverse fora er meget debat om tidligere indvintring og myresyrebehandling. Personligt mener jeg det er risikabelt at myresyrebehandle ved de høje temperaturer vi har i øjeblikket – der kan nemt gå mange bier til – men selvfølgelig er en død mide en god mide! Endvidere samler de fleste af mine familier stadig lidt honning.

 

Temaet Bisygdomme bliver flyttet til tirsdag den 28. august, hvor Leif kan.

 

Besøg hos lyngbiavler den 14. august bliver hos Edwin Carstensen, Koldmosevej 48, 9460 Brovst. Edwin bor naturskønt med en fantastisk have og park, hvor vi i forhåbentlig får en guidet tur i ”det gode vejr”. Endvidere har Edwin en enorm samling af flotte, gamle og til tider meget specielle redskaber og værktøj tilknyttet landbrug og håndværk.

Der er flere steder med fine kaffehjørner – både overdækkede og lukkede -  så husk kaffen – der er sørget for brød til kaffen. 

 

Med venlig hilsen

Bendt6. november

Generalforsamling kl. 19:00 på Bratskov

Tirsdag d. 6. November kl. 19.00 på Herregården Bratskov, fredensdal 8, 9460 Brovst.

Mød op og få indflydelse på bestyrelsens sammensætning.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Wenche Korgaard - Holmsø og Peter Nielsen - Klim

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 2 revisorer.


8. december

Oxalsyrebehandling

Lørdag d. 8. december kl. 10.00 i Skolebigården

Vi behandler familierne, som forhåbentlig er næsten yngelfrie.

Da det kan være svært at blande små portioner nøjagtigt nok, kan du købe færdigblandet oxalsyre til dine egne bifamilier på dagen. Husk at medbringe egnet syrefast emballage. (Du skal bruge ca. 35 ml til en familie)

Tilmelding ikke nødvendig.

Der vil være en lille ”forfriskning” i skurvognen.

Bendt