SET & SKET 2022

 1. februar: Bendt Jørgensen er sovet ind 

Packages & Pricing

Vores tidligere formand er død.


Han vil blive savnet i foreningslivet, hvor han var en hjælpsom, flittig og vellidt person, der desværre de sidste par år har været hårdt ramt af sygdom.

Bendt som vi husker ham, han elskede at fortælle alle skolebørnene om bierne.

Fondsmidler fra NORLYS

DKK 15.000-

Vores driftige kasserer Peter Nielsen, har søgt, og fået kr. 15.000
fra Norlys fonden. Han søgte pengene til et Flowhive,
(det australske stade, hvor man kan tappe honningen direkte ud af)
Samt til at vi i foreningen kan få suppleret vores materiel med bl.a. rammer og magasinkasser.

Nybegynder holdet 2022

Nybegynderholdets afslutning på teorikurset 2022

billeder af årets entusiatiske nybegynder biavlere,

der har været gennem 5 aftener med teori om biavl,

og afsluttet på Gjøl med at klargøre lidt af foreningens materiel,

se på udstyr til biavl og hygge lidt.

Opstart skolebigården   10. maj - 2022

Opstart af vores nye Flow Hive som Norlys har sponceret.

Foreningen siger hermed mange TAK, den skal vi nok få meget fornøjelse af.

På aftenen var der gang i grillen / kaffen samt ikke mindst snakken gik så man skulle tro det var flere år siden medlemmerne havde set hinanden.

Hanherred biavlerforening til dyrskue i Fjerritslev 2022

23. august i skolebigården

Formanden laver vinterleje

Tapper honning fra vores FLOW Hive

6. september slynges årets sidste honning, der var meget lyng i år.

Bestyrelsens konstituering 3/12-2022Da nyvalgt til bestyrelse Kaj Andersen har trukket sig før konstituering, er 1. suppleant Karl Henrik Pedersen indtrådt.


Konstituering 3/12-2022:


Formand: Lars Bo Christensen

Næstformand: Helle Lehmann Bojesen

Kasserer: Bente Qvist Kærgaard

Sekretær: Knud Erik Haparanda

Best. medlem: Karl Henrik Pedersen


Sekretæren

Oxalsyre drypning 3/12-2022

Oxalsyre drypning
Kaffe sladder