Kontakt


BestyrelsenBestyrelsesmedlem

Næstformand

Helle Lehmann Bojesen

Tråbakken 11

7700 Thisted

tlf: 24 48 06 93

mail: helle@hanherredbiavl.dk


Bestyrelses medlem


Peter Nielsen

Vanstedvej 38

9670 Løgstør

tlf: 30 28 65 41

mail: petervanstedvej@hanherredbiavl.dk


Formand


Lars Bo Christensen

Bjergets vej 66, Gjøl

9440 Aabybro

tlf: 21 44 62 88

mail: larsbo@hanherredbiavl.dk


Kasserer


Peter Nielsen

Oddevej 67 Klim

9690 Fjerritslev

tlf: 20 23 53 60

mail: peter@hanherredbiavl.dk


Bestyrelsesmedlem

Sekretær

Bente Qvist Kærgaard

Skippervej 16

9681 Ranum

tlf: 22 38 01 90

mail: bente@hanherredbiavl.dk
RIS & ROS

til

websiden

TIL

WebmasterPeter Nielsen

Oddevej 67 Klim

9690 Fjerritslev

tlf: 20 23 53 60

mail: peter@hanherredbiavl.dk


Hanherreds Biavlerforenings Bank forbindelse

Klim Sparekasse

Reg.nr.: 9135

Konto nr.: 0000123250


Venligst skriv en mail til

 peter@hanherredbiavl.dk

hvis du indbetaler kontingent eller andet.

Tak
Valgt på generalforsamling 5. november 2019

Bendt Jørgensen (formand) - Frøstrup

Christian Bak - Åbybro

Lars Bo Christensen - Gjøl

1. suppleant: Jens Rom Pedersen - Brovst

2. suppleant: Peter Nielsen - Løgstør


Revisorer:

Arne Søndergaard - Fjerritslev

Niels Møller Madsen - Tranum


Generalforsamlig 2020 aflyst grundet corona


Valgt på generalforsamling 9. november 2021

Lars Bo Christensen - Gjøl (formand)

Peter Nielsen - Klim

Helle Bojesen - Thisted

Bente Kjærgaard - Livø

Peter Nielsen - Løgstør

1. suppleant: Wenche Korgaard - Holmsø

2. suppleant: Ingen kandidater


Revisorer:

Arne Søndergaard - Fjerritslev

Bendt Jørgensen - Hjørring