AKTIVITETER 2022

Packages & Pricing

Besøg hos materiel forhandler

Vi besøger i år OBC - Ommersyssel Biavls Center i Havndal, Østerbro 1, 8970 Havndal
Det bliver torsdag d. 7. april kl. 19.00, hvor vi kan høre lidt om afsmeltning af voks,
støbning af jomfrutavler og se på en masse spændende materiel til biavl.
Af hensyn til hvor meget kaffe de skal brygge, skal der tilmeldes på mail til LarsBo, senest tirsdag inden.

Start af foreningsaftener i skolebigården.

Vi afholder "Standerhejsning" eller sæsonstart i skolebigården
tirsdag d. 10. maj, kl. 19.00.
Og håber at mange af foreningens medlemmer vil deltage,
så vi kan ønske hinanden en god sæson.

Dyrskue i Fjerritslev 21. maj

Hanherreds biavlerforening deltager med stand på Fjerritslev dyrskue 21. maj

Kom og få en snak om biavl og en smagsprøve på vores produkter.

Opstart skolebigården 2022

Skolebigårds program 2022

Så skal vi på sommer udflugt til Livø parringsstation

Formanden meddeler 5. juli


Jeg kommer ikke i skolebigården i aften.

Og holder sommerferie = arbejder hjemme😊🐝🍯

Jeg forventer at være aktiv i skolebigården igen fra tirsdag d. 26. juli. Måske er det andre, der mødes og hygger deroppe, så god fornøjelse. 

Og god sommer☀️


Med venlig hilsen

Gjøl Bigård Aps.

v/Lars Bo Christensen

Gjøl d. 30. august 2022 


Kære foreningsfæller og biavlerkolleger
Jeg håber at I alle er kommet godt igennem sommeren, og de af jer der ikke har bier på lyngtræk, har fået,
eller er ved at, indvintre bierne.
Der har været en del aktiviteter hen over foråret og sommeren.
Nybegynderkursus:
Vi startede i marts med 11 deltagere på første aften af nybegynderkurset. Hvoraf 8 engagerede deltog i alle
5 teoriaftener og efterfølgende besøg hos mig på Gjøl og en uge senere hos Ommer Syssel Biavlscenter.
Vi har endvidere sommeren igennem haft 4 af disse nye biavlere med de fleste aftener i skolebigården.
Dem skal der nok blive gode biavlere ud af.
Fjerritslev Dyrskue:
Peter Nielsen, Klim og Christian Bak, viste på bedste vis foreningens aktiviteter ved Fjerritslev Dyrskue.
Tur til Livø og Bente Quistgaards økologiske Ligustica bier:
Midt i juni, på en herlig sommerdag, viste vores nye bestyrelsesmedlem Bente rundt på Livø, hvor hun
fortalte, om dagligdagen året rundt for de få fastboende. Samt om øens spændende historie gennem tiden.
Vi fik set øens skønne natur, de økologiske marker, og enge med græssende dyr, Bentes bier og øens
parringsstation for (gule) Ligustica bier. Frokost og afslutningsvis kaffe, med Bentes fantastiske rababerkage
kunne vi nyde midt i gårdspladsen under flotte gamle træer.
Vi takker Bente for an helt igennem skøn oplevelse.
Skolebigården:
Foreningens bier er blevet passet, nogenlunde som tidligere, vil jeg tro. Bierne i Flowhivet har fundet sig til
rette, og har måttet afgiver honning et par gange til nydelse i klubhuset.
Høst af foreningens forårshonning, ved en hyggelig arbejdsaften på Gjøl, gav lidt over 200 kg honnng.
Klubaftenerne tirsdag har, med undtagelse af et par ugers sommerpause i juli, været godt besøgt, med
arbejde i bierne, hygge og snak.
Indvintring:
Med lidt forsinkelse er vi endelig i gang med at tage den sidste honning fra og indvintre bierne.
Vi vil slynge sommerhonningen hos mig på Bjergets vej 66, Gjøl, tirsdag d. 6. september, fra kl. 18.00.
Alle er velkommen.
Generalforsamling 2022:
Er i år sat til tirsdag d. 8. november, kl. 19.00. I Riddersalen på Bratskov er reserveret, og så må vi håbe at
den ikke er besat af en anden forening som vi oplevede sidste år.
De bedste hilsner
Lars Bo Christensen