Aktivitet 2021

Begynderkursus 2021 starter op

tirsdag den 13. april kl. 18:30

Husk varm tøj, vi lever jo i en verden hvor man ikke aner om man må forsamles indendørs.

Ej tilmeldt endnu, så kontakt venligst

Bendt Jørgensen, tlf. 20 41 54 80

mail: bendt@hanherredbiavl.dk

OBS: Peter tlf.: 20235360

11/7-2021

 

Kære medlemmer og kursister.

Lige en kort sommeropdatering.

Vi har slynget årets første høst fra skolebigården – godt 300 kg, som vi håber at få solgt til en lidt bedre pris end sidste- og forrige års høst.

Tak til Lars Bo fra Gjøl Bigård for at stille faciliteter til rådighed, lave kaffe og brød, gøre slyngningen færdig og ikke mindst gøre rent efter os. Også tak til de medlemmer der tog aktivt del i fratagning, skrælning og slyngning.

Vi holder sommerferie i skolebigården de næste to tirsdage – 13. juli og 20. juli. Der er heller ikke begynderundervisning disse dage.

Tirsdag den 27. juli vender vi stærkt tilbage – Program for sensommer/efterår følger senere.

Mvh. Bendt

Nyhedsbrev juli 2021


Det er med beklagelse at vi i bestyrelsen, har modtaget besked fra formanden,

om at den sygdom han gennem længere tid lidt af, igen er forværret, så han

i en periode må trække sig fra foreningsarbejdet.

 

Så henvendelser vedrørende foreningens virke bedes, indtil videre,

rettet mod undertegnede eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Vi fortsætter, så vidt det er muligt, foreningslivet, uddannelse af nybegyndere og mindre øvede,

Klubaftener og pasning af foreningens bier efter samme koncept som hidtil.

 

Tirsdage

Kl. 18.30 – 19.00 Uddannelse af nybegyndere og mindre øvede

kl. 19.00 - normal klubaften med alle der ønsker ar deltage, med gennemsyn/relevante opgaver ved bierne

og kaffehygge

 

Program for de kommende tirsdage - kl. 18.30 – 19.00 - Uddannelse af nybegyndere og mindre øvede

 

Tirsdag d. 27. juli - Hvor langt er vi og hvad mangler (20 min). Forberedelse til aftenens arbejde i bierne (10 min)

 

Tirsdag d. 3. august – honningbehandling, emballage og priser

 

Tirsdag d. 10. august – Biernes produkter – og varroabehandling

 

Tirsdag d. 17. august – Honninghøst for 2. og sidste gang i år. Start i skolebigården og afsluttende på Gjøl

 

Tirsdag d. 24. august – Teoriaften aflyst på grund af lyngtur. Se mere i programmet nedenfor

 

Tirsdag d. 31. august - tema bestemmes på det foregående møde

 

Tirsdag d. 7. september - tema bestemmes på det foregående møde

 

 

 

Program for de kommende tirsdage – fra kl. 19.00 for alle deltagere

 

Tirisdag kontrol (evt. etablering) af vinterleje  

 

Tirsdag d. 3. august – kontrol (evt. etablering) af vinterleje og tage tomme tavler fra,

 

Tirsdag d. 10. august – forberede honningfratagelse og senere montering af bitømmer

 

Tirsdag d. 17. august – tage den sidste omgang honning fra, fodre 1. gang og slynge hos Lars Bo på Gjøl

                             Vi mødes i skolebigården kl. 18.00 - for at tage honning fra, og kører efterfølgende til Gjøl for at slynge.

 

Tirsdag d. 24. august - lyng tur til en af Lars Bo´s lyngbigårde. HUSK kaffe og brød efter eget behov

                                                          Vi mødes ved Rødhus kirke kl. 19.00

 

Tirsdag d. 31. august - varroabehandling med myresyre

 

På program for september, men endnu ikke tidsmæssigt fastsat er,

 

  • kontrol af midenedfald, bifamiliernes indtagelse af foder og fodre igen

 

  • Afslutte varroabehandlingen, kontrol af at dronningen er i familierne endnu, fodermængde m.v.

 

  • Besøg hos en biavler

 

 

Med venlig hilsen

 

Lars Bo Christensen

Bjergets vej 66, Gjøl

9440 Aabybro

 

Telefon 2144 6288

Mail larsbo@ulvedybet.dk

24/9-2021


Kære medlemmer i Hanherred Biavlerforening,

 

Sæsonens sidste aften i skolebigården bliver kommende tirsdag d. 28. september,

 

Hvor nybegynderne mødes som vanligt kl. 18.30

 

Og alle andre der vil hygge lidt med de sidste opgaver ved bierne, kaffe og snak kommer kl. 19.00

 

Vi skal have taget fodermagasiner og fodertasker fra bierne,

der nu er varroabehandlet og fodret færdigt for vinteren.

 

Næste gang vi ses bliver til generalforsamlingen i november,

Mere info herom senere.

 

Og næste gang igen i december, for dem der ønsker at deltage, når bierne skal have oxalsyreblanding.

Der kommer i starten af december en mail rundt, med tidspunkt og betingelser for at erhverve sig

Oxalsyreblanding til behandling af egne bier.

 

Jeg håber at se mange af jer på tirsdag, så vi kan udveksle lidt erfaringer fra denne sæson.

 

Med venlig hilsen


Lars Bo Christensen

Generalforsamling

Ærede medlemmer at Han herred Biavlerforening

 

det er ved at være tid til årets ordinære generalforsamling,

der afholdes meget i traditionerne ånd, så forvent ingen store overraskelser der.

 

Generalforsamlingen afholdes i år d. 9. november kl. 19.00, i Riddersalen på Bratskov, Fredensdal 8, 9460 Brovst, som vanligt.

Vi i bestyrelsen håber at der kommer mange af foreningens medlemmer,

Og da der er et par af bestyrelsesmedlemmerne, der ønsker at trække sig,

opfordres du til at overveje, om du vil tage en tørn i bestyrelsen.

 

Dagsordenen ifølge vedtægterne

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Regnskab.

4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

5 Indkomne forslag fra medlemmerne.

6 Valg af formand (hvert andet år – ulige år).

7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9 Valg af 2 revisorer.

10 Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være leveret skriftligt til et medlem af bestyrelsen senest d. 4. november.

Link til vedtægterne, hvis nogen har lyst til at se dem inden generalforsamlingen.

Vedtægter | hanherredbiavl.dk

Der vil som tidligere år, være lidt godt til ganen efter generalforsamlingen er afsluttet.

 

Med venlig hilsen

Lars Bo Christensen

Oxalsyre

11. december

Oxalsyre drybning i skole bigården v. Peter kl.10:00

Færdigblandet Oxalsyre kan købes på dagen. Husk at medbringe egnet emballage.