Bliv medlem

Bliv medlem af Hanherreds Biavlerforening


Bliv medlem af Hanherreds Biavlerforening. Som medlem opnår du:

Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.

Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.

Adgang til biavlskurser.

Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.

Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet. 

Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr.

Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning.

Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.

Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.

Sidst men ikke mindst, når du er blevet medlem af Hanherreds Biavlerforening og har deltaget i undervisningen hen over sommeren får du af Hanherreds Biavlerforening din første bifamilie.

Endelig har Han Herreds Biavlerforening Honningslynge og skrællebakke m.v. som foreningens medlemmer kan låne. Det koster kun 25kr. pr. dag.

Meld dig i vores forening på webshoppen. Søg på "han herred" husk mellemrum.

http://www.winkas.dk/wkwebshop/varedetaljer.asp?shopid=7077&funique=128&kat=-1&hkat=-1


Er du evt. tidligere biavler, men ikke længere har bier og derfor ikke har behov for forsikring m.v.

Men stadig ønsker tilknytning til foreningen.

Er det muligt at blive støtte medlem af Hanherred Biavlerforening.

Støtte medlems kontingent 2019 er 100kr.En aften i Skolebigården
Foreningens låne Honningslynge